Har vi behov for tyttebærpoliti?

Regine Anastasia Bakken. Foto: Regine Anastasia Bakken

Kommentar: om hvorvidt sikkerhetstjenester er nødvendig

Ettersom vektere ikke har mer rett til å kunne foreta en arrestasjon enn en vanlig borger, er det egentlig behov for vektere? En person som kun har hatt en måned på kurs vil uansett ikke kunne gjøre samme jobben som en politimann som har flere år på høyskole.

Vekteryrket har eksistert i mange år. Denne rollen har vært til for å øke sikkerheten til folk, samt bevare ro og orden i gatene. Hva hadde egentlig skjedd dersom vaktvirksomheten opphørte? Hadde den forsvunnet, tror jeg ikke mange ser hvilke konsekvenser det hadde gitt.

Så la oss gjøre et tankeeksperiment: Hvordan ser hverdagen ut uten vekter.

Vekteryrket som vi kjenner det i dag, har fått flere roller enn hva man kanskje er klar over. For eksempel på flyplassen er det vektere som styrer sikkerhetskontrollen. Det er her jeg ser for meg en slags dominoeffekt. Siden kontrollen forsvinner, vil reisende trolig føle seg utrygge hvis enhver får ha med seg hva de vil inn på flyet. Det hadde ført til at færre ville ha reist med fly.

Noen har kanskje alarmsystem i sitt eget hjem for å føle seg trygge. Disse systemene tilbyr også vektertjeneste, så hvis alarmen går av, skal en vekter rykke ut og sjekke årsaken. Dette kan forhindre store brannskader, vannlekkasjer eller innbrudd.

Mellomledd?

Vekterens rolle er å bevare sikkerhet og sørge for at alle skal føle seg trygge. Selv om denne yrkesgruppen ikke har samme autoritet som politiet, så har jeg fått med meg at flere føler en slags trygghet når det er sikkerhetspersoner rundt dem. Jeg tror det handler om at folk føler seg trygge for at det er noen som alltid står tilgjengelig for å yte sikkerhet og service dersom noen trenger hjelp.

Politiet og vekterne jobber ofte sammen på enkelte områder. Ofte sparer vekteren politiet for ekstra arbeid ved å ta hånd om ordensforstyrrelser i gata og i boligkompleks. Slik at politiet kan ha fokus på det som er viktigst.

Dette fikk vi demonstrert i oktober i fjor, da vekterne streiket. Kun det helt nødvendige av sikkerhet ble utøvd, ellers så streiket alle. Ingen voktet på kjøpesentre eller i gata. På en artikkel fra nettsiden «aktuellsikkerhet.no», er tittelen: «Tvinges til å vurdere behovet for vektere». Denne saken handler om sikkerhetssjefen på Olav Thon Gruppen, Ola Stavnsborg, som ser at streiken sliter ut personalet. Her ble de altså nødt til å leie inn ekstra vektertjenester fra private selskap for å avlaste personalet. Da vekterne kom tilbake etter streiken etter en drøy måneds tid, var det flere som kommenterte at det var godt å se dem igjen.

«Tyttebærpoliti» er noe som folk flest kan finne på å kalle vekterne. Kanskje er det de som ville inn på politiskolen som ikke kom inn? Hvem vet, men jeg anser vekterne som et mellomledd mellom politi og folk. Dette er ikke nødvendigvis en negativ ting. Det finnes flere som har et autoritetsproblem som sliter med å forholde seg til folk. Vektere er rett og slett sikkerhet gjennom folk. Så kanskje det er mer behov for vektere enn man tror? Uten dem tror jeg vi må si farvel til tryggheten som vi tar for gitt.