Nå kan det bli dyrere å parkere på universitetet

Nord er ett av få universiteter i Norge som tilbyr gratis parkering for både studenter og ansatte. Dette kan det bli slutt på.

Bodø: I dag er det 450 parkeringsplasser på Nord, likevel har det kommet fram tidligere at det er for lite parkeringsplasser. I en sak fra Avisa Nordland fra 2016,mener studentene at det er for lite parkeringsplasser, og dette fører til et parkeringskaos. Det ble påpekt at det mest sannsynlig kom til å bli færre parkeringsplasser med årene, men det ser nå ut som det kan ta en annen retning, nemlig avgiftsbelagt parkering.

Et godt tilbud

Førstekonsulent for Fakultet for samfunnsvitenskap, Stian Hiis Bergh mener at det er til en hvis grad nok plasser til å parkere, men har lagt merke til at de fleste kanskje kunne vært litt flinkere til å parkere.

Stian Hiis Bergh har klare tanker om parkeringen på Nord. Foto: Nord Universitet.

Folk kan noen ganger være flinkere til å parkere, om de som benytter parkeringsplassen hadde stått litt tettere sammen noen ganger så kunne det gitt mulighet til at flere får plass forteller Stian over telefon.

- En liten avgift kunne kanskje ført til at en del ville valgt andre måter å komme seg til universitetet, og det ville frigjort en del plasser, forteller Stian.

Men han påpeker også:

- Det er veldig flott at Nord tilbyr gratis parkeringsplasser både til studenter og ansatte. Enkelte har nok en familiesituasjon som krever at de må benytte bil, og spesielt for studenter er det gunstig at det er gratis parkering, sier Stian.

Videre tar han opp at det er full pris på parkeringsplassen ved Mørkved gården. Mørkved gården hadde det vært fint om universitetet overtok og tilbød parkering der med en lavere pris.

Mørkvedgården Stian Hiis Bergh Mener universitetet kan eventuelt lage en avtale med. Foto: Markus Hansen

Nok plasser til sykkel


Gisle Solvoll er professor ved Handelshøgskolen i Bodø.

Gisle Solvoll har klare tanker og meninger om parkeringsplassen.
Foto: Nord Universitet.

- Det er nok plasser til å parkere om man er tidlig nok ute, dette kan nok gi de ansatte et påskudd til å komme seg på jobb litt tidligere på dagen, forteller Gisle.

Videre mener han at det går greit å finne parkeringsplasser, men tar opp det faktum at det skal bygges et nytt bygg, som muligens vil føre til at en del parkeringsplasser forsvinner.

Han påpeker videre at det er godt nok tilrettelagt for sykkelparkering og at det alltids kunne vært fint med flere parkeringsplasser for bil.

- Jeg syntes det er nok plasser til sykkel. Det tar opp et stort areal, og mye av sykkelstativene er ikke i bruk Noen av disse kunne kanskje vært brukt til flere parkeringsplasser, gjerne avgiftsbelagte, forteller Gisle.

Et komplisert spørsmål

Lasse Finsås, som er direktør for digitalisering og infrastruktur forteller at det er et komplisert spørsmål rundt parkering og infrastruktur. Universitetet leier tomten av Statsbygg  (Bodø) og parkeringsplassene følger med i denne leien. Derfor er det store diskusjoner rundt dette.

Direktør for digitalisering og infrastruktur, Lasse Finsås utdyper hvor komplisert parkeringslogistikken faktisk kan være.
Foto: Nord Universitet.

- Det er et veldig komplisert spørsmål, og per nå har vi ikke egentlig kommet fram til en god løsning rundt parkeringsplassene. Det er et veldig stort press når det kommer til miljøfokuset og derfor er det ikke så lett å legge til rette for flere parkeringsplasser for biler, forteller han.

Han forteller videre at det å bruke penger å tilrettelegge parkeringsplasser, ikke er å tråd med «god praksis» i staten, som forventer et økende fokus på miljø og miljøtiltak i regi av universitetet.

- Det er en ganske komplisert, der Kunnskapsdepartementet ønsker at det satses på mer miljøvennlige alternativer.  Det har blant annet vært en dialog med «OTTO» angående bildeling og el-sykkel tilbud.

Otto der et bildelingssystem som fungerer tilnærmet likt dagens el sparkesykkel system, der man kan ved hjelp av en app plukke opp en bil og bruke den mot betaling som ønsket. Deretter kan bilen bli plukket opp av noen andres om ønsker å bruke den.

Videre forteller han at de fleste universiteter har betalingsløsninger, og at en slik ordning kunne kommet til campus Bodø også, der pengene vil gå til utvidelse av disse grønne tiltakene.  

- Det med parkering og avgifter er svært vanskelig, og vi har ikke funnet en enighet til hvordan vi kan løse dette på best mulig måte for studenter, ansatte og besøkende på Campus forteller Lasse.

- Vi ønsker jo at de fleste skal ha mulighet til å parkere, det er mange som er avhengig av bilen for å komme seg til og fra universitetet, forteller han videre.