Ricardo har vært meddommer i 16 år: - Det har vært en stor ære

Ricardo Clarke eier og driver butikken "Clarke's for men" i Bodø Sentrum. Foto: Erland Eldrup

Uten tidligere erfaring er butikkeier Ricardo Clarke (66) med på å dømme folk i tingretten.

Argentinskfødte Ricardo Clarke har drevet dressbutikk i Bodø sentrum i 15 år. En dag fikk han et brev fra Salten tingrett i posten. Clarke ble innkalt til å være meddommer i tingretten.  

Ricardo Clarke har erfart mye etter mange år som meddommer. Foto: Erland Eldrup.

- Det var min kone som fant brevet. Hun ble sjokkert siden brevet var fra Salten tingrett, hun lurte på hva jeg hadde gjort. Jeg åpnet brevet og så at jeg var innkalt til å være meddommer i en rettsak. For meg var dette en stor ære, forteller Clarke.  

16 år etterpå sitter han igjen med tøffe historier og uforglemmelige øyeblikk.

Man skal dømmes av sine likemenn

Meddommer er en dommer som ikke er juridisk utdannet fagdommer. Det er frivillig arbeid. Sammen med fagdommer skal meddommerne, som alltid er en kvinne og en mann, avgjøre skyld- og straffespørsmålet.

- Det er alltid mennesker med ulike bakgrunn som er meddommere. Folk i ulike yrker og med ulik livserfaring. Disse ulikhetene er svært viktig, ulike mennesker ser samfunnet fra forskjellige sider.

Selv har Clarke ingen tidligere erfaring med juss eller fra rettssaker. Det er derimot ikke noe krav for å være meddommer.

- Jeg husker en gang jeg var i en rettsak hvor tiltalte ikke hadde betalt moms på flere år. Ettersom jeg er sjef og har eget selskap har jeg god greie på økonomi. Den andre meddommeren var sykepleier. Mens vi diskuterte saken i pausen kommer det fram at hun ikke ante hva moms var, ler Clarke.

"Man skal ikke bare fylle plass" sier Ricardo Clarke om sin rolle som meddommer. Foto: Erland Eldrup.
Stort ansvar

Det krever sitt å være meddommer i en rettsak. Sakene kan ofte være krevende og tiden fra den tiltale forklarer seg til dommen blir satt kan ta lang tid. Det er et stort ansvar å være med på å dømme andre mennesker. Det er utfordrende arbeid som krever tilstedeværelse. For Ricardo er det viktig å forstå hva som er fakta i saken.

-  Det er veldig viktig å være nøytral, man må være kald i hodet. Det krever mye konsentrasjon og en må hele tiden være observant å følge med. Det er viktig å klare å tenke på hva som er fakta i saken, i tillegg er det nødvendig for meg at jeg klarer å holde hjertet utenfor. Alle dommere vil at meddommerne skal være involvert, både under rettsak og i møtene etterpå. Vi har en veldig viktig funksjon i rettsprosessen og det skjønner dommerne også. Derfor er de veldig opptatt av at vi er engasjert underveis, man skal ikke bare fylle plass. Det er viktig å huske på at dette handler forskjellige skjebner, dermed blir ansvaret stort.
 
Clarke har vært meddommer i flere ulike saker. Det har vært små enkle saker hvor folk ikke har betalt moms til større saker som har vært mye omtalt i media. Enkelte ganger er det vanskelig å vite om dommen man kommer fram til, er den riktige.

- Jeg hadde en veldig spesiell sak for noen år siden som var mye omtalt i media. Saken handlet om en ansatt på en skole i Bodø, han var anklaget for å ha hatt sex med mindreårige. Jeg visste hvem mannen var ettersom det var en offentlig person som også var involvert i andre ting utenom skolen. I denne saken var det mange unge vitner. Etter tre lange dager med rettsak, når vi hadde diskutert dommen, syntes jeg det var vanskelig å vite om jeg hadde gjort riktig eller ikke. Det var ingen beviser i saken, kun ord mot ord. Han sa han ikke hadde gjort det, jentene påstod det motsatte. Tiltalte aksepterte dommen han fikk og valgte å ikke anke, dermed følte jeg vi hadde gjort riktig.

Mange med problemer

Etter mange år i tingretten har Clarke blitt bevisst på hvor store ulikheter det er i det norske samfunnet. Man bestemmer ikke selv hvilken familie man blir født inn i.

- For å se samfunnet fra en annen vinkel burde alle mennesker i Norge vært meddommer en gang. Mennesker har det stort sett veldig bra, men det er også mange som sliter. Mange har problemer psykisk, andre har problemer med narkotika eller alkohol.  Vi har et stort ansvar for å få folk tilbake i samfunnet. Det kan være lett å bli naiv å tenke at dette ikke er store problemer i Norge, men det er det.

Det norske systemet redder liv

Clarke er opprinnelig fra Argentina hvor han har bodd i 29 år. I tillegg har han bodd fire år i Spania, samt et år i USA. På spørsmål om hva han sitter igjen med etter 16 år som meddommer, er han klar i sin tale, nemlig at Norge har et rettssystem som fungerer og et system som redder liv.

- Folk får lov til å forsvare seg. Folk betaler med fengsel, bot eller samfunnsstraff for det de har gjort. Mange får seg en lærepenge, men de får sjansen til å bli hentet tilbake til samfunnet og starte et nytt og bedre liv. Det er viktig å forstå at ikke alle vokser opp i helt vanlige familier. I mange tilfeller er det ikke deres feil at de havner i det miljøet de havner de.