Synnøve (24): - Studenter føler seg utnyttet

Synnøve Sæterdal reagerer på hvordan studentene ble fulgt opp under praksis på sykehjem. Foto: Privat.

Synnøve Sæterdal (24) går på sykepleierlinjen ved Nord universitet i Mo i Rana. Hun føler at hun og hennes medstudenter ble brukt som gratis arbeidskraft under praksis på sykehjem forrige semester.

Synnøve Sæterdal er en 24 år gammel student fra Bergen som har flyttet nordover for å utdanne seg som sykepleier. Hun har allerede jobbet fem år innenfor yrket, selv før hun startet på studiet, og jobber i tillegg samtidig med utdanningen. Dermed var hun klar over hva som ville møte henne da sykehjemspraksisen på Gruben sykehjem sto for tur. Det hun ikke ventet seg var å bli utnyttet som gratis arbeidskraft.

-Jeg ble absolutt utnyttet som arbeidskraft under min tid i praksis. Veilederen min jobbet kun i en 80 prosent stilling, så når hun ikke var til stede ble jeg brukt som ren arbeidskraft.

Veilederen hennes var fullt klar over at Sæterdal tidligere hadde jobbet innenfor feltet, og ønsket å lære seg mer avanserte ting enn stell. Når veilederen var på jobb gikk det for det meste knirkefritt. Sæterdal fikk fokusere på å tilegne seg ny læring, og var fornøyd med det. Så fort hun ikke fikk den støtten, ble hun enkelt og greit satt i arbeid.

-Problemet er at du er der for å lære deg sykepleieroppgaver, men når du blir sett på som arbeidskraft er det ingen som tar hensyn til det.

Tror det gjelder flere

Hun sier til Nettopp at det er veldig kjipt at det skal være sånn. 24-åringen er også redd for at flere studenter bare vil finne seg i det.

-Jeg vet om mange som har blitt utnyttet på samme måte, og jeg tror de aller fleste opplever det slik. Hvis man ikke vet hvilke rettigheter man har som praktikant vil man fort bli lurt inn som gratis arbeidskraft.

Den nåværende andreårsstudenten forteller selv om å ha blitt lurt til å jobbe gratis, etter at en ansatt meldte seg syk til jobb.

-Det var noen som sendte inn en sykemelding, og jeg ble tatt inn som en av personalet. Da sa jeg enkelt og greit at "det skal jeg ha betalt for", men de klarte å lure seg unna.

Ikke et nytt fenomen

Det at sykepleierstudenter føler at praksisplassen deres tar seg for store friheter er ingen ny problemstilling. Universitas har blant annet dekket en lignende sak helt tilbake i 2011. Også den gangen var det snakk om at en student i praksis måtte overta arbeidsoppgavene til de faste ansatte ved et sykehjem.

Den gang fortalte en student ved Høgskolen i Oslo og Akershus om hvordan praksisplassen hennes blant annet sendte hjem ansatte hvis det var rolig på avdelingen, for så å la studentene overta arbeidsoppgavene deres. Hun fortalte at hun også gikk mye alene uten oppfølging, noe av det samme som Sæterdal følte da hennes veileder ikke var på jobb.

Studentdelen av Norsk sykepleierforbund var den gang klare på at den dårlige oppfølgingen av praksisstudentene var et stort og utbredt problem.

NRK har også omtalt liknende problemer i studentenes praksistid på sykehjem. De skrev i 2018 om en rapport som viste at studentene fikk for dårlig oppfølging og veiledning under praksistiden.

– Det kommer frem av rapporten at de som veileder har liten formell kompetanse og liten tid til selve veiledninga. Det gjør at vi er bekymret for kvaliteten på praksisveiledningen studentene får i kommunehelsetjenesten, sa den gang forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By til NRK.

Kjenner seg ikke igjen

Nettopp har vært i kontakt med Gruben sykehjem, og seksjonsleder Heidi Solheim Nilsen.

Hun skriver at de har god dokumentasjon på at Sæterdal ikke hadde noen vakter som en del av bemanningen under sin praksisperiode. Hun erkjenner at det kan ha skjedd forhold som gjorde at hennes originale veileder ikke var tilstede, men mener at det da var andre sykepleiere som steppet inn i rollen. Alle ansatte ved avdelingen har nemlig et veiledningsansvar for studentene under deres praksisperiode hvis det skulle trengs.

Seksjonslederen skriver så at hun derfor ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen Sæterdal gir av sin praksisperiode, og at hun synes det er trist at dette kommer fram nå. Sæterdal skal nemlig ha gitt gode tilbakemeldinger etter endt praksis, og virket da godt fornøyd med oppholdet.